Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ENM160 - Energiteknik  
Energy technology
 
Kursplanen fastställd 2020-02-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
4,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 53134
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: C+
Max antal deltagare: 90
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   16 Jan 2021 fm J   09 Apr 2021 fm J,  27 Aug 2021 fm J

I program

TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)
TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Simon Harvey

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurser inom termodynamik, transportprocesser och grundläggande kemiteknik.

Syfte

Syftet med kursen är att ge blivande kemitekniker kunskaper kring en kemisk processindustris energisystem och dess komponenter, bl.a. ångpannor, processugnar, värmeväxlare, kompressorer och turbiner. Enklare dimensioneringar av olika komponenter genomförs, där kunskaper från tidigare kurser kring till exempel kraftvärme och värmeöverföring tillämpas, utökas och till viss del fördjupas, samtidigt som nya områden som förbränningsteknik introduceras.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • redogöra för industrins energisystem och funktionen hos dess huvudsakliga komponenter, bl.a. ångpannor, processugnar, värmeväxlare, kompressorer och turbiner.
  • genomföra enklare dimensionering och prestandaberäkningar för industriella energisystem samt kraftvärmeanläggningar baserade på gas och fastbränsle.
  • använda grundläggande begrepp och teori för värmeöverföring i samband med förångning, kondensation och strålning samt kunna tillämpa dessa i enklare fall.
  • genomföra enklare dimensionering och utvärdering av värmeväxlare och turbomaskiner.
  • genomföra förbränningstekniska beräkningar och tillämpa dessa på energitekniskaprocesser.

Innehåll

Industriella energisystem och dess komponenter, bl.a. ångpannor, processugnar, värmeväxlare, kompressorer och turbiner. Tekniskt tillämpad termodynamik avseende kraft-, värme- och kraftvärmeproduktion. Tekniskt tillämpad värmeöverföring, genom konvektion, fasövergång och strålning. Värmeväxlarteknik. Teknisk förbränningslära.

Organisation

Kursen är en läs-, teori-, beräknings- och laborationskurs. Den handleda undervisningen är uppbyggd kring: föreläsning, övning, projektuppgift, laboration och studiebesök.

Litteratur

Welty m.fl., Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer.

Formel- och tabellsamling - Termodynamik med Energiteknik

Kurskompendium i Energiteknik

Räkneövningshäfte ENM160

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom godkänd skriftlig tentamen samt godkända projektuppgifter och laboration. På godkänd tentamen ges betyg 3, 4 eller 5.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.