Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ACE190 - BIM: Building information modelling
BIM: Building information modelling
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKARK
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 45116
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 42
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Övning 3,0hp Betygskala: UG   1,5hp 1,5hp    

I program

TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 3 

Examinator:

Stefano Delia

  Gå till kurshemsida


Kurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 45138
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 42

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Övning 3,0hp Betygskala: UG   1,5hp 1,5hp    

I program

TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 2 

Examinator:

Stefano Delia


  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Svenska.

Syfte

Kursens syfte är att utveckla studentens förmåga att med digitala BIM-verktyg och metoder bygga 3D-modeller av byggnader
för visualisering och byggprojektering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Använda digitala BIM-verktyg för skapande av 3D-modeller av byggnader.
Värdera och förklara värdet av olika modellerings- och visualiseringsmetoder.

Innehåll

Större delen av kursen ägnas verktygen men stor medvetenhet i tillämpningsuppgifterna och ett kritiskt förhållningssätt uppmuntras.

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd krävs deltagande i övningar och godkända inlämnade övningsuppgifter.

Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.