Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPA030 - Projektarbete  
Teamwork
 
Kursplanen fastställd 2021-05-31 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKMAS
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik, Teknisk design
Institution: 0480 - MASKINTEKNIK (projektarbete)


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 55148
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0101 Projekt 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    

I program

TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Johan Bankel

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Approved to participate.

Syfte

Supporting extra curricular activities at advanced level.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

In written, explain the fulfilled project work.

Innehåll

Approved project description.

Organisation

Project work.

Litteratur

-

Examination inklusive obligatoriska moment

Accepted written report.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.