Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KBB045 - Biokemi
Biochemistry
 
Kursplanen fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKEF
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Bioteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 54119
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 12
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0102 Projekt 3,0hp Betygskala: TH   1,5hp 1,5hp    

I program

TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 

Examinator:

Björn Åkerman

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskaper motsvarande särskild behörighet.

Syfte

Att ge kunskaper som möjliggör fortsatta studier i biovetenskapliga ämnen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Tillämpa de vanligt förekommande modellerna för kemisk bindning och intermolekylära krafter på biologiska molekylers struktur och egenskaper.
  • Utföra termodynamiska och enkla kemi-kinetiska beräkningar på biologiska system.
  • Förstå grundläggande enzym-kinetik.
  • Känna till de vanligaste oxidations- och reduktions-reaktionerna i biologiska system.

Innehåll

Grundläggande biokemi, tillämpning av kemiska verktyg på biologiska system och makromolekyler, inklusive kemisk bindning, intermolekylära krafter, termodynamik och kemisk kinetik.

Organisation

Kursen samläses med kursen Kemi och biokemi för Bt1 och K1.

Läsperiod 1

Översiktsföreläsning i Biokemi

Läsperiod 2

Tre föreläsningar i Biokemi

Tre lektioner i grupper om ca 30 elever där tre inlämningsuppgifter löses

Läsperiod 3

Två laborationer, en på DNA och en på proteiner

Litteratur

Nedladdningsbart material

Examination inklusive obligatoriska moment

Tre obligatoriska inlämningsuppgifter Skrivning i Biokemi


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.