Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT205 - Advanced computer graphics
Advanced computer graphics
 
Kursplanen fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPIDE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 23113
Sökbar för utbytesstudenter: Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Projekt 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp    
0208 Projekt 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPHPC HÖGPRESTERANDE DATORSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Erik Sintorn

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En kurs motsvarande TDA361 Computer graphics eller liknande. (Kursen TDA361 Computer graphics förutsätter färdigheter i ett imperativt högnivåspråk som t ex C/C++ eller Java samt förståelse för algoritmer, datastrukturer och grundläggande vektoranalys i 3D.)

Syfte

Kursen syftar till att ytterligare bredda och fördjupa kunskaper kring algoritmer för 3D-grafik samt att ge erfarenheter av att implementera avancerade 3D-grafiktekniker.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Beskriva och utnyttja avancerade algoritmer som används för att skapa 3D-grafik i t ex spel eller filmer.
Implementera avancerade algoritmer för realtidsrendering och/eller fotorealistisk rendering.

Innehåll

Detta är en fortsättningskurs till TDA361 Computer Graphics. Här ges studenten möjlighet att fördjupa sina kunskaper. Varje elev väljer en avancerad grafikteknik som han/hon presenterar under c:a 15 minuter på ett av kursens seminarietillfällen. Vanligt är även att presentera i par - då under 30 minuter. De obligatoriska seminarierna presenterar mer detaljer på forskningsnivå för ett antal ämnen och kan innefatta t ex ambient occlusion, hair rendering, GPGPU applications, ray tracing och global illumination, GPU-ray tracing, hårda och mjuka skuggor, real-time indirect illumination och spherical harmonics.

Varje elev gör även ett valfritt lämpligt programmeringsprojekt inom 3D-grafik (individuellt eller i grupp), t ex genom att implementera en specifik metod eller flera avancerade men mindre omfattande tekniker. Detta kan t ex utformas som en renderingsmotor för ett spel, en ray tracer, en GPGPU-implementation eller stand-alone-effekter m.m.  

Organisation

~16 seminarietillfällen: ett 2h-seminarium varje vecka under läsperiod 3+4. Minst 80% närvaro krävs för att få godkänt på kursen.

De första c:a 5 seminarietillfällena ges föreläsningar av läraren eller andra forskare. Övriga seminarietillfällen hålls presentationer av studenterna, följt av att vi i grupper diskuterar och därmed fördjupar förståelsen för de presenterade algoritmerna/teknikerna.

Litteratur

Text/artiklar distribueras ut löpande under kursens gång. Kursmaterial kommer finnas tillgängligt online. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Minst 80% närvaro på seminarierna krävs.

Varje student skall göra en 15-minuters presentation (får göras i par och då under 30 minuter).

Projektet betygssätts (IG, 3,4,5).

Ingen tentamen. 


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.