Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EEN065 - Tillämpad objektorienterad programmering  
Applied object-oriented programming
 
Kursplanen fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIEPL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK

Begränsat antal platser. Kontakta utbildningssekreteraren vid intresse av att läsa kursen: mylana@chalmers.se
Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 68127
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 60
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   01 Jun 2020 em L DIG,  28 Aug 2020 fm L DIG

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Paolo Monti

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenter utan tidigare programmeringserfarenhet tillräckliga kunskaper för att kunna använda Python för back-end utveckling av digitala tjänster.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • självständigt lösa grundläggande programmeringsuppgifter med Python
 • tolka och utöka en befintlig Python-kod
 • självständigt lösa avancerade programmeringsuppgifter genom att använda ett befintligt Python-bibliotek
 • utveckla Python-kod som manipulerar information lagrad i databaser
 • utveckla digitala tjänster som använder Python som back-end

Innehåll

 • Python programmeringsspråk och integrerade utvecklingsmiljöer (IDEs)
 • Grundläggande byggstenar inom programmering (t.ex. variabler, villkorlig exekvering, loopar, bibliotek, felupptäckt)
 • Datastrukturer i Python (t ex träd, ordböcker, köer, tupler)
 • Objektorienterad programmering med Python (t.ex. klasser, objekt, metoder, arv, polymorfism, abstrakta klasser)
 • Databasmanipulering med Python
 • Back-end-utveckling för digitala system som använder Python

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar, datorövningar och programmeringsuppgifter.

Litteratur

Annonseras 2 veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av en skriftlig tentamen, ett antal programmeringsuppgifter och ett
slutprojekt. Slutbetyget tar hänsyn till tentamensresultat, hemuppgifter och projekt.Betygsskala: underkänt, 3, 4, 5


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.