Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMA672 - Linjär algebra och numerisk analys  
Linear algebra and numerical analysis
 
Kursplanen fastställd 2019-06-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik, Teknisk fysik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 57150
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 180
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Laboration 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0219 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   01 Jun 2020 em J,  12 Okt 2019 fm SB_MU   27 Aug 2020 fm J

I program

TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TKAUT AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Thomas Bäckdahl

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

En första kurs i linjär algebra och geometri

Syfte

Att ge en inledning till teorin för linjära rum med begrepp som linjäritet, bas, dimension, ortogonalitet och linjära avbildningar samt spektralteori.
Att ge grunderna i numerisk analys och beräkningsmatematik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Hantera den linjära algebran som redskap för beräkning inom vitt skilda discipliner.

- Kunna använda matematiskt formulerade modeller för numerisk lösning av verklighetsanknutna problem.

- Kunna söka upp, använda och bedömma kvaliten hos matematisk programvara.

- Välja rätt bland tillgängliga metoder och algoritmer samt uppskatta resursbehov och värdera resultatet.

Innehåll

- Linjära rum; bas, dimension, underrum,
- Skalärprodukt, ortogonalitet.
- Linjära avbildningar
- Egenvärden och egenvektorer; spektralsatsen; kvadratiska former.
- Tillämpningar inom analys t.ex. linjära system av ordinära differentialekvationer.
- Översikt över det tekniskt vetenskapliga beräkningsfältet och den matematiska modellbyggnadskedjans steg, matematisk programvara.
- Numeriska metoder för lösning av linjära ekvationssystem, linjära minstakvadratproblem och egenvärdesproblem.
- Singulär värdesuppdelning (SVD) för matriser och dess användning.
- Ekvationslösning och optimering, sökmetoder. Ickelinjära minstakvadratproblem.
- Interpolation, och dess använding till att approximera derivator och integraler, splines.
- Differentialekvationer, explicita och implicita stegmetoder, stabilitet.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, storgruppsövningar, räknestuga och handledning.

Litteratur

- Kjell Holmåker och Ivar Gustafsson, Linjär Algebra: fortsättningskurs, 1:a upplaga, Liber
- Ivar Gustafsson och Kjell Holmåker, Numerisk Analys, 1:a upplaga, Liber

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen i form av kombinerad problem- och teoriskrivning.
Obligatoriska datorlaborationer
Uppgifter som ger bonuspoäng på tentamen kan förekomma.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.