Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EEN060 - Tillämpad objektorienterad programmering  
Applied object-oriented programming
 
Kursplanen fastställd 2020-03-04 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIDSL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Teknisk design
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 66128
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   17 Mar 2020 fm L   08 Jun 2020 em L,  24 Aug 2020 fm L

I program

TKDES TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TIDSL DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Paolo Monti

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenter utan tidigare programmeringserfarenhet tillräckliga kunskaper för att kunna använda Python för back-end utveckling av digitala tjänster.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Självständigt lösa grundläggande programmeringsuppgifter med Python.
 • Tolka och utöka en befintlig Python-kod.
 • Självständigt lösa avancerade programmeringsuppgifter genom att använda ett befintligt Python-bibliotek.
 • Utveckla Python-kod som manipulerar information lagrad i databaser.
 • Utveckla digitala tjänster som använder Python som back-end.

Innehåll

 • Python programmeringsspråk och integrerade utvecklingsmiljöer (IDEs).
 • Grundläggande byggstenar inom programmering (t.ex. variabler, villkorlig exekvering, loopar, bibliotek, felupptäckt).
 • Datastrukturer i Python (t ex träd, ordböcker, köer, tupler).
 • Objektorienterad programmering med Python (t.ex. klasser, objekt, metoder, arv, polymorfism, abstrakta klasser).
 • Databasmanipulering med Python.
 • Back-end-utveckling för digitala system som använder Python.

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar, datorövningar och programmeringsuppgifter.

Litteratur

Annonseras 2 veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av en skriftlig tentamen, ett antal programmeringsuppgifter och ett slutprojekt. Slutbetyget tar hänsyn till tentamensresultat, hemuppgifter och projekt. Betygskala: underkänt, 3 (tillräckligt), 4 (bra), 5 (mycket bra).


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.