Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FFM516 - Mekanik 1  
Mechanics 1
 
Kursplanen fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 57133
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Tentamen 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   14 Jan 2020 em M   06 Apr 2020 fm DIST   19 Aug 2020 fm J  
0213 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   19 Mar 2020 fm M   08 Jan 2020 em SB   18 Aug 2020 em J

I program

TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Ulf Gran

  Gå till kurshemsida

Ersätter

FFM515   Mekanik 1


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Programmets kurser under läsperiod 1.

Syfte

Kursen syftar till att
- ge en god förståelse för den Newtonska mekanikens grundbegrepp och
principer.
- ge träning i att översätta ett fysikaliskt problem till en matematisk
modell.
- ge träning i att analysera den matematiska modellen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Introduktion - Studenten skall förstå mekanikens centrala roll inom
naturvetenskapen.

Kraftsystem - Studenten skall kunna tillämpa linjär algebra och
trigonometri för att effektivt och säkert kunna analysera
stelkroppsekvivalenta system av krafter och vridmoment.

Jämvikt - Studenten kunna dela upp ett system i delsystem, och modellera växelverkan mellan dessa
genom krafter och vridmoment. Studenten ska även kunna tillämpa detta för att analysera situationer med statiskt bestämd jämvikt.

Friktion - Studenten skall få en god förståelse för friktionskraftens
speciella egenskaper och kunna tillämpa Coulombs modell för torr
friktion i fall av jämvikt, gränsfall av jämvikt eller likformig rörelse.

Kraftfördelningar - Studenten skall få en övergripande förståelse för i
vilka situationer en växelverkan måste modelleras med en kraftfördelning
och kunna tillämpa detta på problemställningar rörande hydrostatik och
tunna balkar.

Partikelkinematik - Studenten ska kunna tillämpa de vanligaste
koordinatsystemen i planet och rummet.

Partikeldynamik - Studenten skall kunna analysera
partikelsystem i rörelse på ett korrekt och generellt användbart sätt, med särskild vikt på system med tvångsvilkor.

Innehåll

Introduktion
Kraftsystem
Jämvikt
Friktion
Kraftfördelningar
Partikelkinematik
Partikeldynamik
Planetrörelse

Organisation

Videoföreläsningar
Föreläsningar
Räkneövningar
Uppgifter att lösa på egen hand


Litteratur

Kurslitteraturen kommer att meddelas på hemsidan före kursstart. 


Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftliga prov i lp 2 och lp 3, bestående av ett antal problem som ska lösas, samt obligatoriska inlämningsuppgifter (nästan) varje vecka.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.