Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LKT317 - Projektorganisation
Project management
 
Kursplanen fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIKEL
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 64137
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 35
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Inlämningsuppgift 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    

I program

TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Ulf Jäglid

  Gå till kurshemsida

Ersätter

LKT316   Projektorganisation


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Standardbehörighet

Syfte

Att arbeta i projekt är mycket vanligt, både privat, i arbetet och i undervisningen. Genom att man i en projektgrupp samlar en bred kompetens under en begränsad tid kan man effektivt kraftsamla arbetet mot projektets mål. Projektgruppens tillfälliga organisation och den tydliga målfokuseringen kan vara en källa till problem för projektet. Det behövs en gemensam grundsyn på arbetsformen och grundläggande kunskap om hur projektarbete planeras och genomförs.

Studenten ska efter genomförd kurs ha insikt i grunderna för arbete i projektform. I kursen presenteras en grundläggande, fasindelad projektmodell som behandlar planering, kontroll och styrning av projektarbetet på ett enkelt sätt. Tekniker för en förfinad planering av projekt studeras med aspekten att upptäcka och hantera exempelvis förseningar i projekt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  • Redogöra för villkoren och reflektera över begränsningar och möjligheter med att arbeta i en projektgrupp.

  • Analysera och reflektera över hur du fungerar som handledare i en skarp handledarsituation.

  • Förklara och kommunicera kemiska begreppInnehåll

Kursen i projektorganisation behandlar hur man kan komma fram till en god problemformulering samt hur gruppen kan samarbeta väl och hur den gemensamt ska planera och organisera projektarbete. Viktiga inslag är projekt-/handledarrollen och gruppdynamik. Kursen är en naturlig fortsättning på den metodik som används i kemikurserna i årskurs 1 med "studentledda laborationer". Momenten inom kursen appliceras ett laborativt inslag i kursen Kemi för utbildningsprogrammet Tekniskt basår.

Organisation

Undervisningen består av perspektivgivande lektioner där projektmetodik och projekt-/handledarrollen diskuteras. De vid lektionerna genomgångna momenten appliceras på moment inom kursen Kemi för Teknisk basår.

Litteratur

Under kursen utdelat material samt föreläsningsanteckningar som finns att hämta på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Presenterade och godkända uppgifter.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.