Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMA660 - Linjär algebra och geometri  
Linear algebra and geometry
 
Kursplanen fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
4,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik, Teknisk fysik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 57127
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0193 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   26 Okt 2019 em L,  07 Jan 2020 em SB_MU   24 Aug 2020 em J

I program

TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Elizabeth Wulcan

  Gå till kurshemsida


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Syfte

Att vara en av de kurser som utvecklar kompetensen och kunskapen inom matematik för studerande på tekniska fysik programmet. Linjär algebra är en av matematikens grundläggande områden med en mångfald tillämpningar.
En viktig del av kursen handlar om tillämpning av begrepp och metoder inom geometrin.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redogöra för grundläggande begrepp inom linjär algebra och geometri

- redogöra för samband mellan de olika begreppen

- kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning.


Innehåll

Linjära ekvationsssystem, vektorer, linjer och plan, geometri i planet och rummet, R^n, matriser, linjära avbildningar, determinanter, komplexa tal.

Organisation

Föreläsningar och övningar.

Litteratur

Gunnar Sparr: Linjär algebra

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen i form av kombinerad problem- och teoriskrivning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.