Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE530 - Inledande matematik  
Introductory course in mathematics
 
Kursplanen fastställd 2017-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIKEL
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Tentamen 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   30 Okt 2018 em SB_MU   08 Jan 2019 em SB_MU   20 Aug 2019 fm SB_MU  

I program

TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Jonny Lindström


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursen skall på ett logiskt sammanhängande sätt ge kunskaper i de grunder i matematik som är nödvändiga för vidare studier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • definiera gränsvärdes- och kontinuitetsbegreppen samt beräkna gränsvärden
  • definiera begreppen derivata och deriverbarhet samt beräkna derivatan av elementära funktioner med hjälp av derivatans definition
  • beräkna derivator med hjälp av de grundläggande beräkningsreglerna
  • skissera de elementära funktionerna och redogöra för deras egenskaper

Innehåll

Algebraisk räkning, logik, ekvationslösning, olikheter, absolutbelopp, funktionsbegreppet, räta linjen, exponential- och logaritmfunktioner, trigonometri, cirkeln och ellipsen.  
Gränsvärde. Kontinuitet.
Derivatans definition, deriverbarhet och kontinuitet, deriveringsregler, kedjeregeln och implicit derivering.

Organisation

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar och räkneövningar.

Litteratur

Meddelas innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av en skriftlig tentamen och betyget baseras på resultatet på denna. Frivilliga duggor som kan ge bonuspoäng kan förekomma.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.