Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
DAT076 - Web-applikationer
Web applications
 
Kursplanen fastställd 2018-02-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIDAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

Kursen är full.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: C+

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Inlämningsuppgift 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0211 Projekt 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp    

I program

TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Robin Adams

  Gå till kurshemsida

Ersätter

DAT075   Distribuerade applikationer


 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

- Minst 7,5 hp Java.
- Grundläggande kunskaper i OOA/D och UML.
- Grundläggande kunskaper om datastrukturer.
- Grundläggande kunskaper i datakommunikation.
- Grundläggande kunskaper i databaser.  
Lämpliga kurser är DAT050, DAT055, LET375, LEU061,TDA357.

Syfte

Kursen ger en praktiskt introduktion till design och utveckling av web-baserade applikationer, exempelvis e-handelsportaler.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna implementera en liten till medelstor väldesignad webapplikation. 

Innehåll

Kursen ger en praktisk introduktion till utveckling av webapplikationer.  Aktuella tekniker och designalternativ för webapplikationer presenteras. Design, implementation, konfigurering, driftsättning, exekvering och felsökning av web-applikationer utgör huvuddelen av kursen. Övergripande innehåll:

  • Standards, plattformar, ramverk, arkitektur, design, utvecklingsalternativ, verktyg, m.m.

  • Tekniker för klientsidan (HTML, CSS, JavaScript, AJAX, API:er, m.m.)

  • Tekniker för serversidan (Plattformar, design t.ex. REST, ORM, m.m)
  • Eventuella "emerging technologies" 

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar, laborationer samt ett avslutande projekt. Projektet görs i grupper om fyra studenter.

Litteratur

Litteratur meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkända laborationer och projekt. Betyg: U-5. Betyg ges av projektet.


Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018