Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​

Kursplan för

Läsår
MTF052 - Strömningsmekanik  
Fluid mechanics
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKMAS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik, Sjöfartsteknik
Institution: 30 - MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   01 Nov 2018 fm SB_MU   09 Jan 2019 fm M   19 Aug 2019 fm SB_MU  
0206 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Alf-Erik Almstedt

  Gå till kurshemsida

Ersätter

MTF051   Grundläggande strömningsmekanik


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Termodynamik och flervariabelanalys

Syfte

Strömmande gaser och vätskor förekommer i en mängd tekniska anordningar.
Kursen avser att ge förståelse för de fysikaliska strömningsfenomen som förekommer
i tekniska anordningar, samt att ge god kännedom om metoder som används för att lösa verkliga problem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- utföra industriellt utvecklingsarbete inom strömningsområdet
- tillämpa såväl kontrollvolymsformuleringar och differentialformuleringar som likformighetslagar
- redogöra för grundläggande fenomen och metoder att behandla turbulens samt kompressibel strömning

Innehåll

Grundläggande begrepp
Kontrollvolymsamband för bevarande av massa, impuls, impulsmoment och energi
Differentialekvationer för massa, impuls och energi
Dimensionsanalys och likformighetslagar
Rörströmning
Turbulens
Gränsskiktsströmning
Kompressibel strömning
Konstruktionsövning 2 omfattas av en CFD-övning där man skapar en 2D grid som används för att simulera ett gränsskikt (laminärt och turbulent) på en plan platta. Programvaran ICEM kommer att användas som mesh-verktyg och Fluent för att lösa ekvationerna som beskriver strömningsfältet. I övningen kommer mätdata bifogas som kommer från en vindtunnel där man har mätt upp gränsskikten från en plan platta. Denna data skall jämföras med CFD-simuleringen.

Organisation

21 föreläsningar
19 räkneövningar
Följande delmoment är obligatoriska i kursen
1 laboration
2 konstruktionsövningar

Litteratur

Fluid Mechanics, Frank M. White, McGraw-Hill, New York

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen


Publicerad: fr 24 apr 2020.