Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
TME061 - Hållfasthetslära och maskinelement  
Strength of materials and machine elements
 
Kursplanen fastställd 2018-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Konstruktionsövning 2,0hp Betygskala: UG   2,0hp    
0214 Tentamen 5,5hp Betygskala: TH   5,5hp   05 Jun 2019 fm SB   12 Okt 2018 em SB   27 Aug 2019 fm M  

I program

TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR - Mekanisk produktion, Årskurs 3 (obligatorisk)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Lennart Josefson

  Gå till kurshemsida

Ersätter

TME060   Hållfasthetslära och maskinelement


 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik, speciellt behövs goda kunskaper i linjär algebra, differentialekvationer och integraler, och mekanik, speciellt statik

Syfte

Huvudsyftet är att ge deltagarna en grundläggande ingenjörskunskap om dimensionering av konstruktioner. Därför behövs en förståelse av hållfasthetslärans begrepp, metoder och begränsningar samt en förmåga att kunna lösa enklare hållfasthetsproblem. Det är vidare viktigt att kunna bedöma rimligheten i lösningarna samt att kunna förutsäga funktion och tillförlitlighet hos några av de vanligaste maskinelementen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- beskriva och beräkna grundläggande begrepp i hållfasthetslära såsom deformationer, töjningar, spänningar, kompatibilitetsvillkor och stabilitet
- diskutera rollen av konstitutiva ekvationer samt kunna tillämpa enklare sådana som elasticitet, termoelasticitet och idealplasticitet.
- beräkna krafter, spänningar, deformationer och töjningar på hela och delar av en konstruktion. Speciellt skall enklare strukturelement som stänger, axlar, balkar och rör kunna analyseras
- göra en riskbedömning för utknäckning av tryckbelastade strävor
- beräkna och redogöra för betydelsen av huvudspänningar och effektivspänningar
- redogöra orienterande om begreppen spänningskoncentration, spänningsintensitetsfaktor och utmattning 
- tillämpa finita elementmetoden för spänningsanalys hos enklare strukturer
- dimensionera några grundläggande maskinelement samt redogöra orienterande om andra maskinelement
- matematisk modellering, dvs. kunna ställa upp och lösa matematiska modeller av verkligheten: mekaniskt beteende hos stänger, axlar, balkar och rör
- bedöma noggrannheten i dessa modeller samt avgöra om en noggrannare analys behövs.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment: bestämning av deformationer, snittkrafter, spänningar, etc. för en- och fleraxliga tillstånd: drag/tryck i stänger, vridning av cirkulära och slutna tunnväggiga axlar samt sfäriska behållare, böjning av balkar, knäckning av strävor (elastisk instabilitet), materiallagar såsom Hookes lag i en och tre dimensioner, termoelasticitet och idealplasticitet, flyt- och brottvilkor, begreppet huvudspänningar samt introduktion till finita elementmetoden. Vidare innehåller kursen dimensionering av vanliga maskinelement som skruvförband, rullningslager och skruvfjädrar.

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar och handledning av konstruktionsövningar

Litteratur

Litteratur i hållfasthetslära och maskinelement

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och obligatoriska konstruktionsövningar


Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018