Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA416 - Datastrukturer och algoritmer  
Data structures and algorithms
 
Kursplanen fastställd 2018-02-28 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   15 Jan 2019 em SB_MU   24 Apr 2019 em H   22 Aug 2019 fm SB  
0205 Laboration 0,0hp Betygskala: UG   0,0hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
MPSYS SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Erland Holmström

  Gå till kurshemsida

Ersätter

TDA415   Datastrukturer


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Goda programmeringskunskaper i ett objektorienterat språk.

Syfte

Kursen skall ge goda kunskaper om vanligt förekommande abstrakta datatyper, datastrukturer och algoritmer, samt hur dessa används.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs ska studenten
- känna igen situationer där de i kursen behandlade begreppen är tillämpliga.
- kunna konstruera klasser som implementerar abstrakta datatyper i ett objektorienterat språk.
- kunna uppskatta resurskrav för olika implementationer av datatyper och därmed göra motiverade val mellan tillgängliga alternativ.

Innehåll

Abstrakta datatyper. Enkel komplexitetsanalys av imperativ kod. Vanliga datastrukturer som fält, listor, träd och hashtabeller samt hur dessa kan användas för att implementera abstrakta datatyper som köer, prioritetsköer, lexika och grafer. Standardalgoritmer på dessa datastrukturer och deras resurskrav. Iteratorer. Metoder för sortering. Standardbibliotek för datastrukturer och algoritmer. Något om vanliga tekniker för algoritmdesign.

Organisation

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Litteratur

Se kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig examen och laborationer.


Publicerad: fr 24 apr 2020.