Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​

Kursplan för

Läsår
RRY075 - Mätteknik med miljöinriktning  
Environmental measurement techniques
 
Kursplanen fastställd 2014-02-12 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   04 Jun 2019 fm H   27 Aug 2019 em M  

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Donal Murtagh

Ersätter

ERR195   Mätteknik med miljöinriktning

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Elektrisk mätteknik och någon miljöteknisk grundkurs.

Syfte

Kursens mål är att ge allmänkunskap om dagens miljöproblem samt behovet av mätningar. Grundlig kunskap om flera olika mättekniker och mätstrategier för föreningar i luft och vatten skall också läras ut.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Ge exempel på flera olika miljöproblem
Beskriva processerna bakom ozonförluster i stratosfären
Ange de nödvändiga villkoren för att polär ozonnedbrytning ska ske
Beskriva de fysikaliska processer bakom växthuseffekten samt ge exempel av olika återkopplingsprocesser båda positiva och negativa
Beskriva några av problemen med luftföroreningar i städer
Ge exempel på olika mättekniker för föreningar i atmosfären
Beskriva hur ljus absorberas och sprids i atmosfären
Beskriva hur olika optiska och mikrovågs instrument fungerar til ex.
  • Beräkna våglängdsupplösning hos en Fourier transformspektrometer
  • Beräkna mellanfrekvenserna i en heterodyn mikrovågsradiometer
  • Hur kalibrering av en mikrovågsradiometer går till 
Beskriv hur geofysisk information härleds från spektral mätningar från olika instrument
Använda Beer-Lambert lagen för att beräkna absorption av ljus hos olika föreningar samt härleda mängden av ett ämne given absorptansen
Tillämpa "minsta kvadrat" metoden för att härleda en föreningskoncentration från spektral mätningar.

Innehåll

Introdukion till miljöproblemen -ozonproblematiken, klimatfrågan, luftföroreningar

Grundlägande fysikaliska principer spektra, linjeformer, strålningstransport, mätgeometrier

Spektrometer och instrument för mikrovåg infrarött och synligt ljus

  • Mikrovåg- och heterodynmättekniken men applikationer
  • DOAS och FTIR mätningar och tillämpningar
  • LIDAR tekniker och DIAL metoden

Härledning av geofysiska parameter från spektrala mätningar (minsta kvadratmetoden)

Organisation

Kursen består av ca 20 föreläsningar, 2 laborationer och ett flertal övningar.

Litteratur

Kursmaterialet är utvecklat och insamlat av lärarna. Extra läsmateriell  kommer att finnas på kursens webbsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Betygssättningen sker genom skriftlig tentamen
Inlämningsuppgifter och labredovisningar måste vara godkända.


Publicerad: fr 24 apr 2020.