Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
KBB032 - Biokemi och molekylärbiologi  
Biochemistry and molecular biology
 
Kursplanen fastställd 2017-08-04 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik
Institution: 28 - BIOLOGI OCH BIOTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   31 Okt 2018 fm M   07 Jan 2019 em SB   19 Aug 2019 em SB_M  

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MPENM MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Christer Larsson

Ersätter

KBB031   Biokemi, forts-kurs


 

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper i kemi samt grundläggande biokemi.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en översikt och förståelse för fundamentala biologiska principer och system för studenter med en begränsad bakgrund inom biologi/bioteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva och förstå funktionen hos centrala metabolismvägar
  • Beskriva och förstå hur ATP bildas i olika biologiska system
  • Förstå grundläggande termodynamiska principer som styr livsprocesser
  • Förstå mekanismer och drivkrafter bakom evolutionen
  • Beskriva och förstå hur information lagrad i DNA replikeras och hur denna information används för bildning av proteiner via transkription och translation
  • Förstå grundläggande principer för signaltransduktion i encelliga såväl som flercelliga organismer
  • Utföra laborationer i biologi/biokemi/molekylärbiologi

Innehåll

Kursen innehåller följande delar:

Organism diversitet,
Termodynamik,
Bioenergetik,
Katabolism och anabolism,
Kolhydrat-, lipid- och kvävemetabolism,
Oxidativa processer,
Fotosyntes,
Genetiskt informationsflöde,
Eukaryota gener,
Koordinering av metabola processer

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar samt obligatoriska laborationer

Litteratur

Biochemistry Concepts and Connections, by Appling, Anthony-Cahill and Mathews. Pearson 2016. ISBN 1-292-11200-X

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig examen samt godkända laborationer


Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018