Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
FTF131 - Matematisk fysik  
Mathematical physics
 
Kursplanen fastställd 2011-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
4,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0100 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   14 Jan 2019 em SB   26 Apr 2019 em M   26 Aug 2019 fm J

I program

TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Henrik Johannesson


 

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser om differentialekvationer, komplex analys och linjär algebra.

Syfte

Matematiken har visat sig så framgångrik när det gäller att beskriva naturfenomen att den kan betraktas som fysikens språk.
I denna kurs är avsikten att fräscha upp matematikkunskaperna du förvärvat i andra kurser och tillämpa dom på olika fysikaliska system. Några nya matematiska tekniker kommer du också att lära dig.
Fokus ligger på analytiska metoder, numeriska beräkningar diskuteras bara i undantagsfall.

Undervisningsspråk är svenska eller engelska beroende på vilket som är mest lämpligt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- ställa upp och analysera kvantitativa modeller för naturliga fenomen
- tillämpa både exakta och approximativa metoder för beräkning av summor och integraler och för att lösa differential och integralekvationer
- formulera fysikaliska lagar i termer av variationsprinciper och diskutera följderna av variationsprinciper på uppträdandet hos fysikaliska system
- utföra symmetrianalyser av enkla system

Innehåll

1. Differential equations: a review,
2. Evaluation of integrals: standard techniques, method of
residues, saddle point integration,
3. Hilbert spaces,
4. Green's function,
5. Integral equations: separable kernels, Neumann and Fredholm series,
Schmidt-Hilbert theory,
6. Calculus of variations: functional derivatives, Euler-Lagrange equation,
7. Introduction to groups and representations.

Organisation

Föreläsningar och övningsräkningar.

Litteratur

Se http://fy.chalmers.se/~tfkhj/MF.html.

Examination inklusive obligatoriska moment

Inlämningsuppgifter 45%, skriftlig tentamen 45%, frivilligt projekt 10%


Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018