Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Kursplan för

Läsår
TMS150 - Statistisk databehandling
Stochastic data processing and simulation
 
Kursplanen fastställd 2014-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Ja

Kursmoment   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0103 Projekt 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
MPENM MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Erik Kristiansson


  Gå till kurshemsida

 

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En grundläggande kurs i matematisk statistik. Viss
programmeringsvana förutsätts (i till exempel MATLAB, R, Mathematica eller
C/C++) - kontakta examinatorn för eventuella ytterligare frågor om detta.

Syfte

Syftet med kursen är att få grundläggande kunskap om
centrala och viktiga programvaror och programmeringsspåk för matematik och
matematisk statistik, samt att använda dessa för att lösa konkreta problem och
problemställningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

använda kursens programpaket som naturliga redskap i senare kurser - problemlösningsfärdigheter - manövrera på ett naturligt och givande sätt mellan analytiska metoder och numeriska datorbaserade metoder - rapportskrivning mha LaTex.


Innehåll

Kursens huvudinnehåll är sex olika projekt om viktiga områden inom matematik och matematisk statistik inkluderande tillämpningar inom bla matematisk finans och bioinformatik. Varje projekt omfattar ett antal problem som skall lösas huvudsakligen mha programpaketen matlab, Mathematica, R och C. Projekten introduceras under lektioner och programpaketen introduceras under demonstrationer.

Organisation

Lektioner som introducerar projekten Demonstrationer av programpaket. Handledda projektdatorlaborationer.

Litteratur

Huvudsakligen stencilmaterial. Se kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras via de rapporter eleverna författar om resultaten av arbetet med projekten. Betyg bestäms utgående från hur projektproblemen lösts och skrivits om i rapporterna.


Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018