Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
Kursen är nedlagd Ersatt av TIF082
TIF081 - Experimentell fysik 1 - mätteknik  
 
Kursplanen fastställd 2014-02-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
9,0 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0211 Projekt 1,5hp Betygskala: TH   1,5hp    
0311 Projekt 3,0hp Betygskala: TH   3,0hp    
0411 Laboration 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    

Examinator:

Univ lektor  Lars Hellberg


Ersätter

TIF080   Experimentell fysik 1 - mätteknik


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Både delkurs B och delkurs C kräver att man genomgått delkurs A

Syfte

Att genom laborationer och projekt ge träning i experimentellt arbete och experimentell problemlösning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Delkurs A, som är en ren laborationskurs, skall ge en ökad laborationsvana och baskunskaper som är nödvändiga för kommande laborationskurser. Vidare ska kursen ge kunskaper om grundläggande elektrisk mätteknik som en förberedelse inför delkurs B.

Del B har som mål att ge kunskap om och övning i hur man genom självständigt arbete och litteraturstudier löser en uppgift där man ej helt behärskar den bakomliggande teorin.

Del C:
Utveckla experimentell skicklighet
Göra god experimentell fysik
Formulera problem själva
Bygga experimentell uppställning
Göra noggranna mätningar med avancerad utrustning
Skriva tekniska rapporter

Innehåll

Del A Grundläggande elektrisk mätteknik
Del B Avancerad elektrisk mätteknik
Del C Experimentell fysik

Organisation

Förstudier, laborationer, projekt, muntlig presentation, rapportskrivning

Litteratur

Lab-PM

Examination

Del A Godkänt deltagande på laborationer
Del B Förstudie, Godkänt deltagande på laborationer, Muntlig presentation, Rapport
Del C Mekanikprojekt med skriftlig rapport


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.