Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK275 - Projects in supply chain management
 
Kursplanen fastställd 2012-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSCM
15,0 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Projekt 15,0 hp Betygskala: UG   7,5 hp 7,5 hp    

I program

MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Docent  Jens Laage-HellmanBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

All five mandatory courses in the master s programme Supply Chain Management at Chalmers should be completed.

Syfte

The purpose is to provide the students with an opportunity to go deeper into particular aspects within the wider area of Supply Chain Management. In combination with seminars taking place during the course, the project to be carried out aims at preparing the students for their master's thesis by providing training in problem identification, problem analysis, methodology, data collection and analysis.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

After completion of the course, the student shall have gained in-depth knowledge within one specific area within the SCM domain and also acquired improved ability to:
- Identify and analyse relevant theoretical and/or practical problems within the SCM area
- Orally and in writings reflect upon and present the project group¿s analyses
- Critically reflect upon theoretical assumptions

Innehåll

The course combines project work with seminars. The project is an independent work carried out in groups consisting of 4-6 students. It is carried out in the form of an assignment for a specific company. Available projects will be presented at the course start. After that the students will have the opportunity to choose which project they would like to work on.

During the course, there will be two methodology-oriented seminars given by guest lecturers from industry. Furthermore, the projects will be presented and discussed at a Planning seminar in the beginning of the semester and a Final seminar at the end of the course.

Organisation

The course runs over two quarters. There will be four mandatory seminars with some assignments connected to them but most of the time should be spent on the project work. Besides supervision from the company, each project is supervised by a tutor from Chalmers, either coming from the Division of Logistics and Transportation or the Division of Industrial Marketing.

Litteratur

Literature searched by the students depending on the nature of the project.

Examination

There are only Pass and Fail. To get a Pass, active participation in projects and seminars, including carrying out assignments of various kinds and formats, are required. All seminars are mandatory.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.