Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TIF035 - Beräkningsfysik inriktat mot material
 
Kursplanen fastställd 2015-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAPP
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Inlämningsuppgift 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

MPAPP TILLÄMPAD FYSIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPCAS KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Anders Hellman
Docent  Paul ErhartBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i fysik, matematik, data och numerisk analys. Kunskaper om beräkningsfysik och numeriska metoder motsvarande kursen FKA121 - Beräkningsfysik rekommenderas. Det är en fördel att ha kunskaper om kvantmekanik, kondenserade materiens fysik och/eller statistisk fysik.

Syfte

Syftet med kursen är att beskriva olika beräkningsmetoder inom material vetenskap, samt ge praktisk erfarenhet av att utföra dessa beräkningar på moderna datorkluster. Kursen avser att presentera hur fysik kan tillämpas i ett mycket bredare sammanhang inom material forskning än vad som vanligtvis behandlas i den traditionella läroplanen, tack vare ökad datorkraft.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstå och analysera olika elektronstrukturs metoder, så som Hartree-Fock och täthetsfunktionalsteori
 • Förstå och analysera olika molekyldynamik samt Monte Carlo rutiner som kan användas för att undersöka material egenskaper med hjälp av datorer
 • Använd Python (objektorienterat programmeringsspråk) för att styra och organiserar större beräkningsuppgifter och för att ge enkel visualisering
 • Effektivt använda MATLAB eller C/Fortran att lösa numeriska problem
 • Skriva tekniska rapporter där beräkningsresultat presenteras på ett klart sätt
 • Kommunicera resultat och slutsatser på ett tydligt sätt

Innehåll

 • Elektronstruktur
 • Grunderna i Hartree-Fock samt täthetsfunktionalteori
 • Planvågor/lokala bassätt
 • Periodiska system
 • Simuleringsteknik för mångpartikelsystem
 • Python/Matlab

Organisation

Grundläggande teori och metoder täcks av en serie föreläsningar. Studenterna får träning att tillämpa teori och metoder genom övningar och hemuppgifter. En betydande del av kursen består i att utföra storskaliga beräkningar med hjälp av nationella datorkluster.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar kommer att göras tillgängliga.
Kursbok: J.M.Thijssen, "Computational Physics", (2nd edition, Cambridge University Press, 2007). Recommended additional material for numerical methods: Willliam H. Press et al., "Numerical Recipes; The Art of Scientific Computing", (3rd edition, Cambridge University Press, 2007)

Examination

Examinationen består av olika hemuppgifter där kodning samt rapportskrivning är viktiga moment. Examinationen är individuell och kan anpassas till tidigare bakgrund och intressen, t. ex finns möjligheten att driva större individuella forskningsprojekt. Alla moment kommer att graderas.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.