Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY080 - Transformer, signaler och system
 
Kursplanen fastställd 2015-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   30 Okt 2015 em M,  05 Jan 2016 em M,  24 Aug 2016 em M

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Ants Silberberg


Ersätter

TMA780   Matematik D2


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Matematisk analys i en variabel, komplexa tal samt komplexa exponentialfunktioner. Elektriska nät.

Syfte

Kursen ska ge en grundläggande kunskap om linjära system och hur dessa kan användas för att beskriva effekter i fysikaliska system. Olika matematiska verktyg för att beräkna relationen mellan insignal och utsignal hos ett linjärt system lärs ut.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • identifiera och ge exempel på olika signaltyper samt ge en sammanfattning av viktiga systemegenskaper.
 • använda matematiska verktyg som Fourierserier, Fourier-, Laplace och z-transformen för att analysera linjära system.
 • beräkna utsignalen från linjära system (både kontinuerliga och diskreta) exciterade av enklare insignaler.
 • beskriva signaler i frekvensplanet genom att använda Fourier representationer.
 • beskriva samplingsprocessen i såväl tids- som frekvensplanet.
 • utifrån ett linjärt systems frekvensegenskaper beräkna utsignalen för en sinusformade insignal.
 • göra en grundläggande tolkning av den Diskreta Fouriertransformen av en samplad signal.

Innehåll

Kursen behandlar:
 • Kontinuerliga och diskreta signaler. Signalmodeller.
 • LTI-system och deras egenskaper. Faltning.
 • Fourierrepresentationer av olika typer av signaler samt deras egenskaper.
 • Parsevals formel.
 • Sampling samt rekonstruktion av samplade signaler.
 • Diskret Fouriertransform (DFT) - numerisk beräkning av Fourierrepresentationer.
 • Laplacetransform och z-transform.
 • Impuls- och stegsvar.
 • Systembeskrivningarna: Överföringsfunktion och Frekvenssvar.

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar och en laboration.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination

 • Skriftlig tentamen
 • Laboration


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.