Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT216 - Design och konstruktion av grafiska gränssnitt  
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 60 - TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Projekt 3,5 hp Betygskala: TH   3,5 hp    
0214 Tentamen 4,0 hp Betygskala: TH   4,0 hp   14 Mar 2016 em M,  06 Apr 2016 em H   16 Aug 2016 fm SB

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Univ lektor  Olof Torgersson


Ersätter

DAT215   Design och konstruktion av grafiska gränssnitt


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen TDA545 Objektorienterad programvaruutveckling eller motsvarande.

Syfte

I princip alla datorprogram som ska användas av människor använder sig
idag av grafiska gränssnitt. Att utveckla dessa innebär inte bara en
förståelse av hur dessa kan implementeras utan även att man har en
förståelse för de som ska använda programmen. Kursen ger praktisk
erfarenhet i dessa två aspekter genom ett grupprojekt som ger en
fördjupning av delmomentet kring grafiska komponenter från kursen
Objektorienterad programvaruutveckling. Projektets mål är att utveckla
en applikation för en specifik användargrupp och att genom att låta
dessa testa programmet iterativt förbättra det.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
  • Skapa och motivera skisser på ett grafiskt gränssnitt baserat på en specifik användning och användargrupp
  • Känna igen och kunna identifiera vanliga mönster inom gränssnittsdesign
  • Kunna beskriva vanliga metoder för utvärdering av användargränssnitt

Färdighet och förmåga
  • Implementera ett gränssnitt genom tillämpning eller expansion av ett standardbibliotek för grafiska gränssnitt
  • Välja och tillämpa vanliga mönster inom gränssnittsdesign på ett designproblem
  • Arbeta iterativt för att skapa lättanvända gränssnitt genom en växelverkan mellan implementation och användartest

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Genomföra projekt där uppdelning och koordinering av arbetsuppgifter mellan medlemmar behövs
  • Utveckla och specificera projektmål successivt allteftersom ett projekt genomförs.

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång av standardklasserna i ett välutvecklat
grafiskt bibliotek, en översikt över vilka riktlinjer som krävs för att
skapa lättanvända gränssnitt samt metoder för att iterativt utveckla och
förbättra ett gränssnitt.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, handledning och
inlämningsuppgifter. En stor del av arbetet är självständigt grupparbete
där en prototyp utvecklas. Projektets mål är att utveckla en
applikation för en specifik användargrupp och att genom att låta dessa
testa programmet iterativt förbättra det.

Litteratur

Anges på kursens hemsida.

Examination

Bedömning sker i form av två moment. Momenten benämns Tentamen 4 hp, som
examineras i form av skriftlig salstentamen, och Projekt 3,5 hp, som
examineras i form av projektrapport.

Vidare krävs att samtliga i kursen ingående uppgifter skall redovisas med godkänt resultat.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.