Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LEU480 - Programutveckling  
 
Kursplanen fastställd 2013-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIDAL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Inlämningsuppgift 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0204 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   14 Jan 2015 fm L,  15 Apr 2015 em L,  17 Aug 2015 em L  

I program

TIMEL MEKATRONIKINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TIELL ELEKTROINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIDAL DATAINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Tekniklektor  Peter Lundin


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/d9ac7d30-2aaa-4e16-b44e-cd6b6b1c79c9


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper i datorteknik motsvarande kursen LEU431 Digital och datorteknik.

Syfte

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i programutveckling och i programmeringsspråket C.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Analysera ett beskrivet problem med en omfattning motsvarande minst 500 rader C-kod.
- Ta fram och strukturera en lösning till problemet.
- Implementera en lösning i C till problemet
- Beskriva samt använda följande begrepp vid implementering av en lösning i C till problemet.

 • Variabler, värden och typer
 • Uttryck och satser
 • Styrande satser
 • Funktioner
 • Tecken- och stränghantering
 • Fält, pekare och poster
 • Dynamisk kminneshantering och listor
 • IO-hantering och strömmar (på grundläggande nivå)
 • Filhantering (på grundläggande nivå)
 • Standardbibliotek

 • - Använda en generell utvecklingsmiljö (IDE)
  - Beskriva och använda iterativ programutvecklingsmetodik
  - Följa en given kodningsstandard
  - Använda en funktionell abstraktion och grundläggande dataabstraktion  Innehåll

  Kursen är en introduktion till programutveckling i språket C. I kursen lär man sig implementera en lösning , i form av ett datorprogram i språket C, till ett definierat problem. Kursen omfattar ; identifierare, variabler, typer, uttryck, operatorer, satser, funktioner och programstruktur, tecken och strängar, pekare och fält, sammansatta typer,dynamisk minneshantering, listor, filhantering och lite om standardbibliotek. Kursen inleds med en introduktion till en utvecklingsmiljö.

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar och datorövningar/laborationer motsvarande 6 hp samt en obligatorisk inlämningsuppgift motsvarande 1,5 hp

  Litteratur

  Anges i Kurs-PM

  Examination

  Skriftlig tentamen (6 hp) samt en obligatorisk inlämningsuppgift (1,5 hp). Vid första ordinarie tentamen kan tillgodoräknas 5 bonuspoäng (tentamenspoäng) från genomförda, inlämnade och redovisade övningar.
  Slutbetyget baseras enbart på tentamensresultat inklusive eventuella bonuspoäng.


  Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.