Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
AMU019 - Sustainable development and the design professions
 
Kursplanen fastställd 2013-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDSD
7,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Arkitektur, Arkitektur och teknik
Institution: 55 - ARKITEKTUR

Endast för programstudenter från MPARC och MPDSD eller utbytesstudenter med en kandidatex. i arkitektur
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    

I program

MPARC ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPDSD DESIGN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Björn Malbert
Univ lektor  Lena Falkheden


Ersätter

AMU018   Sustainable development and the design professions

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/c789b0fb-5ce0-47e0-8248-e45e915be1eb

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Qualification for the master programme or Human Geography with a profile in planning

Syfte

The overall aim of the course is to give the background to, and the content of, the political and global vision of sustainable development and the different challenges and perspectives involved. The aim is further to present different perspectives on what the vision of sustainable development implies for the planning, design and management of the built environment and for the students future professional work.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Be able to give an orientation about global challenges concerning environmental degradation, climate change and development issues ¿ Be able to explain different challenges and perspectives of sustainable development.
  • Be able to give an orientation concerning the implications of sustainable development within the field of planning, design and management of the built environment
  • Be able to reflect upon their professional role in relation to sustainable development.

Innehåll

In the course different perspectives on sustainable development and the challenges involved are presented and discussed. Further, different perspectives on, and examples of, planning, design and management of the built environment within the context of sustainable development are presented and discussed. The compulsory literature/study material is discussed at seminars. The course assignment is about reflecting upon the students future professional practice in relation to global challenges of environment and development and the notion of sustainable development.

Organisation

The course comprises lectures, film showings, study visits, literature studies, seminars and a course assignment. The seminars are carried out in smaller groups. The course assignment is carried out on an individual basis and presented and discussed at the end of the course.

Litteratur

A list of compulsory and reference literature/study material will be presented at the start of the course.

Examination

In order to obtain a pass in this course the following requirements must be fulfilled.
  • Active participation at lectures and other scheduled activities (at least 80% presence)
  • Active participation in seminars
  • Submission of course assignment in the form of a report and posters


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.