Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME265 - Förberedande kurs i Matlab
 
Kursplanen fastställd 2013-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAME
3,0 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Projekt 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    

I program

MPAEM MATERIALS ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPAME APPLIED MECHANICS, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPNAV NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPPEN PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPSES SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPTSE INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 1 

Examinator:

Docent  Håkan Johansson


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/f4a0d791-ab8e-40e9-9e70-e046be66c5a9


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Att ge studenter utan tidigare erfarenhet av Matlab tillräckliga kunskaper att självständigt lösa programmeringsproblem i kurser på mastersnivå inom maskinteknikområdet.

Syfte

Samma som till det masterprogram studenten är antagen till, alternativt kandidatexamen inom maskinteknikområdet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Se engelsk version.

Innehåll

Se engelsk version.

Organisation

Se engelsk version.

Litteratur

Se engelsk version.

Examination

Se engelsk version.


Publicerad: må 13 jul 2020.