Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM060 - Environmental risk assessment in engineering
 
Kursplanen fastställd 2011-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   11 Mar 2014 em V,  15 Jan 2014 em V,  22 Aug 2014 fm V

I program

MPSES SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPTSE INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Professor  Sverker MolanderBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Se engelsk version

Syfte

Se engelsk version

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Se engelsk version

Innehåll

Se engelsk version

Organisation

Se engelsk version

Litteratur

Se engelsk version

Examination

Se engelsk version


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.