Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
AST121 - Geografiskt informationssystem: Geografisk modellering i två och tre dimensioner
 
Kursplanen är ännu inte fastställd
Ägare: TKARK
7,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 55 - ARKITEKTUR


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Övning 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    

I program

MPARC ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPDSD DESIGN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 
TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 2 
TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 3 

Examinator:

Forskare  Jonas TornbergKurstillfälle 2

Detta kurstillfälle är inställt


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Övning 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    

Examinator:

Forskare  Jonas TornbergErsätter

AST120   GIS - Geografisk modellering i 2 o 3 dimensioner


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Minst 40 hp i årskurs A1 eller motsvarande från jämförbara utbildningar (Väg- och vattenbyggnad, Industriell ekonomi). Kursen är även lämplig för dem som vill få en grundläggande kurs i geografisk informationshantering, så sökande även från andra program än ovanstående godtas.
Kursen ges på Svenska.
God datorvana krävs. Det är en fördel med viss kunskap i CAD, dock ej ett krav.

Syfte

Kursen syftar till att förmedla kunskap i att utnyttja geografiska data för olika tillämpningar i GIS (Geografiska Informations System) för att skapa, redigera, modellera, analysera och presentera kartinformation både i 2D och 3D. Kursen behandlar ett flertal tillämpningsområden som exempelvis samhällsplanering och trafikplanering i och utanför staden. Efter genomgången kurs kommer deltagarna att kunna använda sig av ett flertal GIS-verktyg som hanteras inom denna kurs.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- använda ett flertal metoder och verktyg för att hantera geografiska data (ESRI ArcGIS).
- analysera och problemlösa via geografiska data/GIS i både 2D och 3D.
- presentera både i 2D och 3D via olika former av geovisualisering..

Innehåll

Kursmoment 1
Under kursens första del kommer föreläsningar att varvas med praktiska övningar och teoripass för att träna förmågan att arbeta med grundläggande funktioner i GIS så som:

- Insamling av geografisk data

- Redigering av geografisk data

- Modellering och Analys av geografisk data i 2D och 3D

- Visualisering (geovisualisering) och presentation av geografisk data

Vi kommer främst att arbeta med ESRI ArcGIS tillsammans med ett flertal tillägg och funktioner för analys och visualisering i 2D och 3D. Kursen kommer också att beröra andra programvaror för hantering av geografiska data.

Kursmoment 2
Under kursens andra del genomförs ett projekt, antingen individuellt eller i grupp, där deltagarna tränar sig i användning av GIS för problemlösning och visualisering/presentation. Detta kursmoment kommer att genomföras med stöd av individuell lärarhandledning. Slutpresentation av projektet genomförs dels muntligt dels via plansch.

Föreläsningar
GIS - en introduktion av tekniker, metoder och tillämpningar inom ett stort antal områden.
GIS 2D ¿ analysmetoder, visualiseringstekniker och tillämpningar
GIS 3D - visualiseringstekniker och tillämpningar

Litteratur

Utdelade kompendier och texter under kursens genomförande.
Annan rekommenderad litteratur anges vid kursens introduktion.

Examination

För betyget godkänt fodras närvaro (minst 80%) på kursmoment 1 samt godkända inlämningar och presentationer.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.