Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FFR166 - Science of environmental change
 
Kursplanen fastställd 2012-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Maskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   25 Okt 2013 fm M,  14 Jan 2014 fm M,  29 Aug 2014 fm M

I program

MPTSE INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Sten Karlsson


Ersätter

FFR165   Science of environmental change

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/9305b6c1-7d8a-4412-be42-9a4cc8e20080


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Same as the TECHNOLOGY, SOCIETY AND THE ENVIRONMENT programme.

Syfte

The course will give basic natural science knowledge for the understanding of different central environmental and resource problems. A special focus is on problems coupled to different substance and materials flows. The course is also aiming at increasing the knowledge on the industrial societies turnover of energy and materials and its connection to environmental systems and functioning and the emergence and mitigation of environmental problems.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

explain and apply basic natural and environmental science concepts and models to the turnover of materials and energy
describe and interpret properties and processes on Earth of importance for understanding environmental change
apply this knowledge to illustrate environmental disturbances and effects from the societal resource utilization and materials turnover and possible mitigation
assimilate and present a relevant scientific paper within the field

Innehåll

The course starts with a review of basic chemical, physical and thermodynamic concepts and models appropriate for the description of energy and materials converting systems. Thereafter is dealt with Earth as a materials and energy transforming system; energy conversion processes and the energy balance in the climate system; the composition and properties of and processes in Earth's atmosphere, hydrosphere and pedosphere; the biogeochemical cycles of carbon, nitrogen, sulphur and phosphorus.

Interlinked with the natural science parts, the course discusses the fluxes induced by human activities in the industrial society and different disturbances of the environmental system. Special attention is drawn to fresh water utilization and pollution; the disturbances of the carbon balance and cycle, the greenhouse effect and its connection to our energy supply and use; the disturbances of important nutrient cycles as sulphur, nitrogen and phosphorus, eutrophication and acidification; chemical processes and turnover of different pollutant in the atmosphere, including the ozone layer attenuation. It is finally dealt with different possible ecological mechanisms and effects of resource utilization in biological systems.

Organisation

The course consists of classroom lectures and demonstrations, assignments and a student's oral presentation.

Litteratur

Jackson & Jackson, Environmental Science (2nd ed.), Longman, 2000.
Supplementary materials.

Examination

There will be a written examination, several assignments, and an oral presentation.


Publicerad: må 13 jul 2020.