Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA382 - Parallell programmering
 
Kursplanen fastställd 2012-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Kurstillfälle 1

Studenter med en tidigare registrering på TDA381 skall omregistreras på TDA381.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   24 Okt 2013 em M,  25 Aug 2014 em V
0212 Laboration 3,0hp Betygskala: TH   3,0hp    

I program

TIDAL DATAINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPCSN COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPSOF SOFTWARE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Alejandro Russo
Docent  K V S PrasadKurstillfälle 2

Studenter med en tidigare registrering på TDA381 skall omregistreras på TDA381.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   14 Mar 2014 em H,  25 Aug 2014 em V
0212 Laboration 3,0hp Betygskala: TH   3,0hp    

I program

TIDAL DATAINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
MPCSN COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPSOF SOFTWARE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Alejandro Russo
Docent  K V S PrasadErsätter

TDA381   Parallell programmering

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/ec5f76c5-0268-47f9-9a8d-2883ff1da24d


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande programmeringskunskaper. Goda kunskaper i objektorienterade språk (t.ex. Java) och funktionella språk (t.ex. Haskell) är ett stort plus.

Syfte

Parallell programmering spelar en viktig roll i system där många händelser sker till synes samtidigt. Kursens syfte är att ge kännedom om problem gemensamma för parallella system som t.ex. operativsystem,distribuerade system, realtidssystem men också system som behöver parallellism som t.ex. internettjänster och moderna dataspel.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- förstå frågor och problem som uppstår i parallella system med delat minne och meddelandeskickning

- identifiera (synkroniserings) problem i parallella system som t.ex. shared update, dining philosophers, producer-consumer, resource allocation, time-outs

- anpassa gemensamma mönster för att lösa dessa problem som t.ex. locks, client-server, pipelines, replicated workers, barrier synchronization, passing the baton, alarms

- skapa lösningar och argumentera för deras korrekthet, tydlighet och effektivitet

- tillämpa praktiska kunskaper i programmerings konstruktioner och tekniker som finns tillgängliga i moderna parallella programmeringsspråk

- implementera sådana lösningar i uttrycksfulla programspråk

Innehåll

Allmänna begrepp: parallellism, interferens, synkronisering, kritiska regioner, ömsesidig uteslutning, "deadlock", rättvisa, "livelock". Synkronisering med hjälp av delade variabler; "busy waiting". Semaforer. Monitorer.  Synkron meddelandeskickning: utökade rendezvous. Asynkron meddelandeskickning: Erlang. Asynkron koordinering: Linda.

Organisation

Kursen organiseras i form av föreläsningar och laborationer.

Litteratur

Aktuell information om litteratur ges innan kursstart på kursens hemsida.


Vid senaste genomförandet av kursen användes "Foundations of multithreaded, parallel and distributed programming", Greg Andrews, Addison Wesley. 

Examination

Laborationer och skriftlig tentamen. Betygskala: U, 3, 4, 5.


Publicerad: fr 24 apr 2020.