Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
AFT106 - Från idé till färdig byggnad
 
Kursplanen fastställd 2012-05-08 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKARK
12,0 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 55 - ARKITEKTUR


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Projekt, del A 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    
0212 Projekt, del B 4,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp    

I program

MPARC ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPDSD DESIGN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 
TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 3 

Examinator:

Tekniklektor  Stefano Delia
Tekniklektor  Peter Lindblom


Ersätter

AFT105   Från idé till färdig byggnad


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

För behörighet krävs godkänt i nedanstående kurser eller motsvarande:
AFT 061 Boendets rum
ARK 063 Stadsbostaden

Syfte

- Träna att göra arkitekt- och byggritningar
- Träna sig att gestalta och kommunicera i olika skalor
- Få insikt i byggprocessen och dagens träbyggnadsteknik genom praktiskt genomförande (modell).
- Få känsla för detaljens betydelse genom modellbygge.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Projekt
- förstå principerna för hur man presenterar en liten byggnad genom arkitekt- och byggritningar.
- förstå byggnadens uppbyggnad och konstruktion.
- förstå detaljernas betydelse för uttryck och kvalitet.
- förstå den praktiska byggprocessen genom det egna projektet.

Moment CAD-från skiss till presentation
- tillämpa CAD i skissande
- tillämpa CAD i färdigställande av arkitektritningar enligt branschstandard.

Innehåll

Studenterna gör erforderliga arkitekt- och byggritningar till en liten (10-20 kvm) byggnad av trä samt bygger skalenlig modell, 1:10. Studenterna mängd-, kostnads- och konstruktionsberäknar det egna projektet. Kursen påbörjas i juni och avslutas i september.

Organisation

Kursen organiseras i föreläsningar och teoretisk/praktiska moment.

Examination

För betyget godkänd krävs godkända ritningar och modell.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.