Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ARK460 - Architecture - advanced theory and methodology - master's thesis preparation course
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPARC
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 55 - ARKITEKTUR


Kurstillfälle 1

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPARC ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPDSD DESIGN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Konstnärlig professor  Ana Betancour
Professor  Sten GromarkKurstillfälle 2

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPARC ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPDSD DESIGN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Konstnärlig professor  Ana Betancour
Professor  Sten Gromark
  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Minimum 30 credits from courses (in principal the first semester of the MPARC Master Programme) with architectural design focus or corresponding qualifications. English.

Syfte

The course is designed as an initiation to the preparation and formulation of an advanced programme for a given architectural assignment in general and a Master's Thesis project in particular by way of writing an academic research paper outline. This is done within respective master programme studios in relation to chosen active teachers, examiners and respective studio leaders and supervisors. The course intends to provide a scientific context to the Master's Thesis preparation and an overview of relevant theoretical and methodological literature, innovative projects and experimental approaches in contemporary urban architecture.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Generic:
Achieve the capacity to individually formulate an extensive and elaborated advanced work programme for an architectural project by way of writing an academic paper outline.
In regard to the Master¿s Thesis:
Search, find and present relevant background information relevant for the chosen project design and its situated problem area.
Discuss and choose advanced urban and architectural theories and methods relevant for the problem area.
Formulate a concise work plan within the given time limits for the Master¿s Thesis.

Innehåll

The contents of the course will be elaborated within and between each Studio in collaboration between examiners and Master Coordinators.


 

Litteratur

Björk, L. and Räisänen, C. (1997 (1996)), Academic Writing. A University Writing Course, Lund: Studentlitteratur.
Crysler, G., Cairns, S., and Heynen, H. (eds.) (2012), The SAGE Handbook of Architectural Theory: SAGE Publications Ltd.
Groat, Linda & David Wang (2002). Architectural Research Methods, John Wiley.

Examination

Elaboration and seminar presentation including critique of a written Master¿s Thesis paper outline document is required.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.