Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ARK415 - Building design lab
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPARC
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Arkitektur, Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 55 - ARKITEKTUR

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: X
Max antal deltagare: 30

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Projekt, del A 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp    
0210 Projekt, del B 1,5 hp Betygskala: TH   1,5 hp    

I program

MPARC ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPDSD DESIGN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Tekniklektor  Magnus PerssonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

The aim of the course is to deepen the skills in the use of advanced modelling tools for the development of an architectural design project. Applications will be buildings for work and activities, such as offices and other places for work, where specific requirements like generality, flexibility, optimization system for climate and energy can be formulated. The architectural design project is based on, and pushed forward by the possibilities that the simulation tools can give early in the design process.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- describe the complexity of the building design task after introductory lectures and study visits
- investigate and analyse the conditions of the problem area and compile this into a report
- express conclusions and make decisions based on modelling and simulation of the building design; space, structure, climate and optimization regarding sustainable handling of material resources and energy use.
- from a space program propose a sustainable design including building design, structural design, climate and energy techniques, and principal coordination of fire design, acoustic design, hvac and electrical installations
- design the climate shell, room and techniques in a section 1:20 (one floor) and detail 1:5
- present the proposal in an exhibition and digital hand-in
- describe, argue, evaluate and discuss own and others proposals in critique together with reviewers from inside and outside the university

Innehåll

The content of the course is adapted to a current problem concerning building techniques.
The course starts with a joint introduction and investigation.
The project continues with a first sketch. Using digital tools for modelling and simulation the sketch is optimised and elaborated into a final proposal.

Organisation

The project is individual or in a team.
The investigation is carried jointly.
Lectures, study visits and tutoring is adapted to the current problem/project.

Litteratur

Depends on project specialization.

Examination

Hand-ins and final exhibition and critique.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.