Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ENM090 - Environmental impact assessment
 
Kursplanen fastställd 2010-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A
Max antal deltagare: 35

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   21 Okt 2013 em M,  13 Jan 2014 em V,  21 Aug 2014 em V

I program

MPTSE INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPTSE INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:
Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Bachelor degree in natural science or technical subjects. Students with equivalent education can be allowed to enter the course after a special evaluation. Basic courses in mathematics and/or statistics equivalent to 15 hec, applied environmental sciences and/or sustainable development 7,5 hec.
Preferably natural science at least equal to the level of the course FFR166 "Science of environmental change"

Syfte

The course will give advanced knowledge on Environmental Impact Assessments in an international perspective. Focus will be on the processes and methods used to implement the goals of EIA. Examples on how the EIA process is carried out in different countries will also be included. Training in methods and project work is also given. The course is based on lectures, seminars, exercises, excursions and project work.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  • demonstrate knowledge about the motivation and background for performing environmental impact assessments

  • demonstrate knowledge and skills in relation to the framework and procedures of environmental impact assessment with specific regard to its basic principles, definitions, procedures and applied methods


Innehåll

The course is structured around a set if initial lectures with adjoining exercises that will illustrate important aspects.

Examination

Examination will be a written examination.


Publicerad: må 13 jul 2020.