Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ENM021 - Applied industrial ecology
 
Kursplanen fastställd 2013-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Maskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 4,5hp Betygskala: UG   4,5hp    
0207 Tentamen 3,0hp Betygskala: TH   3,0hp   24 Maj 2014 fm V,  19 Aug 2014 em M

I program

MPTSE INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Univ lektor  Ulrika Lundqvist


Ersätter

ENM020   Applied industrial ecology

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/34e972b7-03a2-4ce3-9bd2-5f17dc7c653e


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

The courses FFR160 Sustainable development and FFR166 Science of environmental change or equivalent. It is recommended but not necessary to have taken the course VMI010 Environmental systems analysis.

Syfte

The aim of the course is that students should gain knowledge and skills about some analytical tools and methods applied in Industrial Ecology to support them to assess critical aspects of sustainability, focus on environmental impacts and resource constraints, and to suggest measures towards sustainable development. The focus is on technical systems and life cycles of resources and products.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • describe the concept of Industrial Ecology and explain different parts of the concept;

 • apply the tools and methods included in the course;

 • describe and explain the steps in the procedures/methodologies of the tools and methods included in the course;

 • describe and explain the different parts of the characteristics of the tools and methods included in the course (examples of characteristics are: purpose, intended users, system boundaries, dimensions);

 • choose relevant tools and methods for different applications;

 • describe and explain strengths and weaknesses (possibilities and limitations) of the tools and methods included in the course;

 • describe which and explain how methodological choices and assumptions can have important influence on the results produced by the tools and methods included in the course;

 • explain, identify and assess critical aspects of sustainability for technical systems and life cycles of resources and products, focus on environmental impacts and resource constraints;

 • identify and describe ethical concerns for technical systems and life cycles of resources and products;

 • make simple models of technical systems and life cycles of resources and products;

 • critically and independently, identify and formulate complex problems in relation to sustainable development;

 • simulate, predict and evaluate behaviour and events, also with limited or incomplete information;

 • describe the industrial metabolism for a set of materials from a sustainability perspective;

 • describe the results of technology assessments for a set of technologies (products) from a sustainability perspective;

 • clearly and unambiguously present (orally) conclusions, and the knowledge and rationale underpinning these.
 • Innehåll

  The course includes:
  •  the concept of Industrial Ecology;
  •  a set of analytical tools and methods applied in Industrial Ecology that apply a systems perspective to analyse and suggest measures for societal and industrial activities and their impact on nature: material flow analysis, indicators, technology assessment;
  •  students’ presentations of the industrial metabolism of a set of materials from a sustainability perspective;
  •  students’ presentations of the results of technology assessments of a set of technologies (products) from a sustainability perspective.

  Organisation

  The course includes lectures, seminars, assignments, and a written examination. The assignments are performed in groups and presented orally.

  Litteratur

  Literature will be available at the web page of the course during the course.

  Examination

  The requirements for passed course are:
  •  passed assignments and seminars (4.5 hec);
  •  passed written examination (3 hec).


  Publicerad: må 13 jul 2020.