Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KKM022 - Ecology for engineers
 
Kursplanen fastställd 2012-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPISC
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Energi- och miljöteknologi, Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   23 Okt 2013 fm M,  15 Jan 2014 fm V,  22 Aug 2014 fm V

I program

MPISC INNOVATIVE AND SUSTAINABLE CHEMICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPISC INNOVATIVE AND SUSTAINABLE CHEMICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Ulrika Palme
Biträdande professor  Gregory Peters
Biträdande professor  Magdalena Svanström


Ersätter

KKM021   Ekologi för tekniker

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/377008f0-e699-4018-be20-67b187edb670

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic university-level knowledge in environmental engineering or environmental science

Syfte

The course aims at giving substantial and functional knowledge on ecology, ecosystem services and provision of raw materials from biological systems to the industry in a society adapting towards sustainability.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  • Describe fundamental ecological principles

  • Identify and describe the major biomes of the world

  • Explain how the productivity of biological systems and ecosystem services affect and are affected by activities in society

  • Explain how industry could be transformed to enable sustainable use of natural capital

  • Describe valuation of nature from different ethical perspectives

Innehåll

Ecological principles
Biomes
Biological diversity
Ecosystem services
Sustaining biological resources for society's consumption
Valuation of nature and ecosystem services

Organisation

Lectures
Seminars
Field trips
Projects and exercises

Litteratur

Living in the Environment. G. Tyler Miller, Jr, Scott E. Spoolman. International Student Edition. Seventeenth edition. Brooks/Cole
Millennium Ecosystem Assessment Reports (http://www.maweb.org/en/Index.aspx)
Supplementary material, student reports, handouts from lectures and exercises

Examination

50% of the total points may be collected from the written examination and 50% from the various activities in the course.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.