Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ARK316 - Leadership in architectural professions - master's thesis preparation course
 
Kursplanen fastställd 2013-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPARC
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 55 - ARKITEKTUR


Kurstillfälle 1

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPARC ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPDSD DESIGN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Universitetslektor  Marie StridKurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPARC ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPDSD DESIGN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Universitetslektor  Marie StridErsätter

ARK315   Examensarbete förberedelsekurs

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/3aa63d8c-bb60-4394-adce-8a10ddd483be


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Participants must have qualifications for a masters´ thesis. Minimum 40 credits from courses (in principal the first year of the MPARC Master Programme) with architectural design focus or corresponding qualifications. English.

Syfte

- To draw attention to leadership and learning dimensions in the masters´ thesis, both as part of the studies and the design and building/planning processes the architectural student will meet in his/hers professions.
- To be inspired by different views about the professional role and leadership.
- To prepare, plan and monitor the masters´ thesis.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- To understand various perspectives on leadership and encounter different role models.
- To create awareness for individual leadership for each respective student.
- To reflect over, and be able to assess, the learning process the architectural student has been through which will culminate with the masters´ thesis.
- To reflect over, and be able to assess, the masters´ thesis as a design process and see it in a professional context.
- To be able to give and take feedback in a constructive and creative way, whether working alone or in a group.
- To develop ones´ toolbox for teamwork and project tasks.
- To be able to describe for others – for instance, a client, an employer - what kind of experience of learning and leadership the masters´  thesis will provide.

Innehåll

The course includes:
- Training with practical tools for working with leadership issues.
- Lectures and seminars about learning, design and building processes. Invited guests will talk about leadership and learning.
- Group and individual tasks involving ones own thesis.


 

Litteratur

Will be presented at course introduction.

Examination

In order to obtain a pass in this course the following requirements must be fulfilled.

¿ Active participation at lectures, groupwork, presentations and other scheduled activities (at least 80% presence)

¿ Submission of all the course assignments

¿ Elaboration and seminar presentation of a draft for a written Master Thesis synopsis document


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.