Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
UNA016 - Environmental policy instruments
 
Kursplanen fastställd 2011-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Industriell ekonomi, Kemiteknik, Maskinteknik
Institution: 0205 - NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN GU


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   15 Mar 2014 fm V,  16 Jan 2014 em V,  25 Aug 2014 em M
0205 Övning 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

MPSES SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPTSE INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Professor  Thomas Sterner


Ersätter

UNA015   Environmental policy instruments

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/3f247a7f-3c69-4eea-b884-584205b47888


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic knowledge in environmental science or environmental engineering. Preferably some prior knowledge of economics.

Syfte

This course is intended to give an overview of applied environmental economics with particular emphasis on the design of policies in the area of environmental and natural resource management.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- describe how environmental policy instruments work;
- describe the influence of a certain policy instrument both on incentives for technical change and on the distribution of costs in connection to environmental improvement;
- describe the political game around policies and give concrete examples of pressures that different firms or other polluters can use to accomplish their agenda concerning policy choices.
- describe how policies should be selected and designed so as to meet not only the criteria of efficiency but also of equity, political feasibility and other criteria.

Innehåll

The course will give an overview of why economics policies are needed in the area of pollution and resource management as well as a survey of the policy instruments that are available. Finally it will explain theories of policy selection and design. Considerable attention will be paid to integrating economic modeling with actual issues in real economies. The course will be based on Sterner (2003).

Organisation

The course will consist mainly of lectures but also contain some exercises that require access to a computer room.

Litteratur

Sterner, T., Policy Instruments for Environmental and Natural Resource Management, RFF press in collaboration with the World Bank and Sida, Washington DC, November 2002. ISBN 1-891853-13-9 & ISBN 1-891853-12-0.

Additional articles.

Examination

Examination of the course will include one written exam accounting for 80% of the marks given and one group exercise accounting for the rest.


Publicerad: må 13 jul 2020.