Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE065 - Specialkurs teknisk matematik
 
Kursplanen fastställd 2013-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPENM ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Michael PatrikssonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

The course TMA947, Optimization, first course.  It is recommended to have taken TMA521, Optimization, project course.


Only for students admitted to MPENM

Syfte

Give the students insight in a specific topic in engineering mathematics

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- modellera, analysera och lösa problem inom vissa områden av teknisk matematik.


Kursen läses normalt enskilt eller i mycket små grupper för en av de angivna examinatörerna, varför innehållet varierar mellan varje tillfälle. Därför varierar också de detaljerade lärandemålen mellan varje tillfälle, enligt överenskommelse mellan den studerande och examinatorn.


 

Innehåll

Varierar från tillfälle till tillfälle

Organisation

Varierar från tillfälle till tillfälle

Litteratur

Varierar från tillfälle till tillfälle

Examination

Varierar från tillfälle till tillfälle mellan en tentamen och inlämningsuppgifter; laborationer kan också förekomma


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.