Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
VMI035 - Environmental management
 
Kursplanen fastställd 2013-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Industriell ekonomi, Kemiteknik, Maskinteknik
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0101 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   13 Mar 2014 fm V,  17 Jan 2014 fm V,  26 Aug 2014 fm V

I program

MPTSE INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDCF DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
MPDCF DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPEPO ELECTRIC POWER ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Forskarassistent  Birgit Brunklaus
Docent  Henrikke BaumannBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

General environmental course, corresponding to Environmental technology.

Syfte

The course aims at an understanding of the factors driving and shaping the management of environmental efforts in industry. In addition, the course aims at giving an overview of different strategies and methods in environmental managment.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Analyse, discuss and report the influence of environmental demands and sustainability efforts in a company or an industrial sector - Analyse the strategic consequences of environmental demands in companies in different companies and sectors - Differentiate between strategies and relate to methods that can be used for environmental efforts in different companies and sectors - Recognise and deal with the multiplicity of arguments and attitudes concerning environmental issues in different companies and sectors - Distinguish strengths and weaknesses of environmental management systems (general and standards) in order to make strategic choices about implementation

Innehåll

Kursen fokuserar på det industriella miljöarbetet och ges som en serie föreläsningar. Dessa omfattar omvärldsfaktorer för industrins miljöarbete (intressenter, lagstiftning, o dyl), utgångspunkterna för miljöarbetet (drivkrafter, miljöstrategier, o dyl), samt processer och verktyg för att styra miljöarbetet (miljöstyrsystem, miljörevision, miljörapportering o dyl). Till kursen här också en projektuppgift och ett studiebesök.

Organisation

Föreläsningar, projektuppgift, diskussionsseminarium, övningar och studiebesök

Litteratur

"Landmarks for sustainability. Events and initiatives that have changed our world", University press of Cambridge


Literature compendium

Examination

Skriftlig tentamen, godkänd projektuppgift och presentation


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.