Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
VMI010 - Environmental systems analysis
 
Kursplanen fastställd 2012-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D
Max antal deltagare: 70

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0100 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   17 Dec 2013 em V,  25 Apr 2014 fm V,  27 Aug 2014 em V

I program

MPTSE INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPEPO ELECTRIC POWER ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Ulrika Palme
Univ adjunkt  Anna Nyström Claesson


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/1c84033d-4f33-460a-a064-cfa40022aeed


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

VMI041 - Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling for V2 or corresponding course

Syfte

Kursen mål är att ge kunskap om ett antal miljösystemanalytiska verktyg och metoder såsom miljöriskanalys, livscykelanalys, miljökonsekvensbedömning och materialflödesanalys. Kursen syftar också till att ge förståelse om hur olika miljösystemanalytiska metoder hänger ihop med varandra

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

After completing the course you should be able to:
- Define terms used in environmental systems analysis and the different tools
- Describe principles of environmental systems analysis
- Explain concepts and working procedure used in the different tools.
- Discuss the relation between the tools.
- Discuss the use of the tools, legal status, target groups etc
- Apply the knowledge by selecting a relevant tool for a specific problem and user of the result. This includes to define goal and scope, select relevant data as well as to discuss relevance and limitations of the selected tool.

Innehåll

Environmental Systems Analysis comprises the collection, analysis, integration, valuation and interpretation of information on how technical systems cause or contribute to environmental problems. There are a number of different tools to perform such studies, for example Environmental systems analysis (ESA) comprises the collection, analysis, integration and evaluation of information on how technical systems cause or contribute to environmental problems. It is used to support decision-making in many different areas like industry, public sector and government. The focus can be on technical solutions as well as on policy, plans and legislation related to the design and use of all kinds of technical systems. Examples of some common ESA tools are environmental risk analysis, life cycle assessment, environmental impact assessment, and material flow analysis.
The course aims at introducing the theoretical framework of the tools and methods, and to provide the knowledge required to choose a relevant tool or method and formulate the goal and scope for a specific application. The course also introduces and defines a set of concepts needed for a good understanding of environmental systems analysis.
One important part of the course is the critical appraisal of results by discussing why different investigators may get different results with the same tool, pointing out the importance of the choices performed. To be able to analyze this, it is important to understand the applications of the ESA tools and methods, what actors can benefit from the results produced by different tools, and in what context they yield meaningful information.

Organisation

The course consists of four parts: theory, reports from practice, short exercises and a larger project work. The theoretical part comprises lectures on the ESA tools and methods, and the course literature. A number of external lecturers will report on how environmental systems analysis is applied in practice, e.g. in industry and by consultants. A series of small exercises and a project will provide basic experience and training in how to perform an ESA study, including problem definition and methodology.

Litteratur

The course literature consists of a compendium with excerpts from books and reports, and a number of scientific papers.

Examination

The course is assessed by a written exam and a compulsory project work.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.