Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ARK435 - Sustainable development: contemporary challenges
 
Kursplanen fastställd 2011-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDSD
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 55 - ARKITEKTUR


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPDSD DESIGN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:
Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Qualification for the master programme.

Syfte

The aim of the course is to give the possibility to catch problems and topics of immediate interest that are not covered in the programme. The aim is to widen the perspectives, train innovative and explorative methods and tools and implement them into a project.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Refer to current theories in architectural theories
Refer to current problems and trends in practice that call for a widened architectural competence
Ability to plan an explorative project
Ability to conduct an explorative project
Develop skills in research by design
Ability to reflect and draw conclusions of an explorative project

Innehåll

The contents will vary over the years. It could be a relevant student competition, a contribution to a public discussion about architecture, an exploration in innovative architecture etc.

Organisation

The course is given if a sufficient number of students register. The initiative may come from students as well as teachers. The course will contain lectures, literature studies, exercises, a project and final reflections-conclusions.

Examination

Participation in the course and exercises. Deliveries of sufficient quality of exercises, project, reflections and conclusions.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.