Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MCC015 - Superconducting devices: fundamentals and applications
 
Kursplanen fastställd 2013-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPNAT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 59 - MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   28 Maj 2014 em M,  14 Jan 2014 fm M,  Kontakta examinator

I program

MPNAT NANOTECHNOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Floriana Lombardi
Docent  Alexei Kalaboukhov
Professor  Dag WinklerBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic physics.

Syfte

Superconductivity is a fascinating phenomenon that allows us to observe
quantum mechanical effects at the macroscopic scale. A tremendous
importance of superconductivity for fundamental science can be seen from
the fact that there are at least 12 Nobel laureates in physics, who obtained the
price for research related to superconductivity. Besides being of
tremendous interest in themselves and vehicles for development key
concepts and methods in theoretical physics, superconductors have found
important applications in modern society. Those range from high power
applications and strong superconducting magnets used in medicine,
diagnostics and particle accelerators; to most sensitive quantum devices
capable of measuring about a trillionth part of the Earths magnetic
field and a millionth part of the electron charge.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

The course is aiming to provide a basic knowledge of the theory of superconductors and the Josephson effect and their applications in cryoelectronics. It introduces a number of basic concepts and develops the necessary theory for modeling superconducting devices.

Innehåll

Introduction-Review of basic properties of superconductors
London equations, Linear electrodynamics of superconductors and microwave properties
Superconducting microwave components
Tunnelling effect in superconductors
DC and AC Josephson effect
RCSJ model of Josephson junctions
Vortex dynamics in long Josephson junctions
Overview of superconducting applications
Superconducting Quantum Interference Devices (SQUIDs)
Superconducting mixers, detectors and bolometers
Mesoscopic superconducting devices

Organisation

Lectures, Home assignments, Laborations and reports

Litteratur

Van Duzer:Superconductive Devices and Circuitry, and lectures notes.

Examination

Home assignments (30%), Written examination. Grade level: 3(G) =30%, 4(VG)=60%, 5(MVG)=80%.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.