Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ERE051 - Reglerteknik K/Kb
 
Ägare: TKMTA
3,0 Poäng (ECTS 4,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 0739 - Signaler och system E


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0194 Tentamen 3,0p Betygskala: TH   3,0p   18 Okt 2003 fm V,  10 Jan 2004 fm V,  19 Aug 2004 fm V

I program

TKBIA BIOTEKNIK, Årskurs 3 (obligatorisk)
TKMTA KEMITEKNIK, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:
Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Matematiska begrepp som är nödvändiga i kursen:

- Komplexa tal
- Linjär algebra
- Taylorutveckling
- Differentialekvationer (ordinära)
- Laplacetransformen

Det förutsätts även att man har kunskaper om de grundläggande fysikaliska samband som behövs för att ställa upp energi-, kraft- och materialbalanser.

Syfte

Kursen skall ge kunskaper och färdigheter i:

- uppställning av matematiska modeller för framför allt kemi- och biotekniska system
- egenskaper hos och simulering av dynamiska system
- återkopplingens möjligheter och begränsningar
- grundläggande reglertekniska analys- och designmetoder

Innehåll

Inledning: Exempel på reglerproblem, dynamiska system, öppen och sluten styrning, återkoppling och stabilitet, modeller, exempel på tillämpningar.

Matematisk beskrivning av linjära, dynamiska system: Differentialekvationer, Laplacetransform, överföringsfunktion, viktfunktion, frekvensfunktion, tillståndsmodeller, linjärisering.

Analys av återkopplade system: Stabilitet, känslighet, robusthet och noggrannhet.

Dimensionering av reglersystem: Återkopplingens möjligheter och begränsningar, specifikationer, regulatorsyntes, regulatorstrukturer.

Laborationer: Analog PID-reglering av en tankprocess. Tillämpningsövningar på dator.

Litteratur

Reglerteknikens grunder av Bengt Lennartsson (Studentlitteratur) och utdelat material (se http://www.s2.chalmers.se/undergraduate/courses/ere051/)

Examination

Skriftlig tentamen samt godkända laborationer.


Publicerad: må 13 jul 2020.