Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MCC052 - Laser engineering
 
Kursplanen fastställd 2012-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPWPS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 59 - MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   03 Jun 2013 em V,  22 Aug 2013 fm V
0212 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0312 Projekt 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    

I program

MPWPS WIRELESS, PHOTONICS AND SPACE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPCOM COMMUNICATION ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPEES EMBEDDED ELECTRONIC SYSTEM DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Sheila Galt


Ersätter

MCC050   Laser Engineering MCC051   Laser engineering

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/b3bc19f5-dbcd-4f90-95b5-70685575a199


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic knowledge of physics and electromagnetic fields.

Syfte

This course aims to efficiently introduce the main principles of laser physics and laser technology and to give a basic knowledge of the most commonly used laser types and their applications. After completing the course one will have achieved a rewarding understanding and overview of the basics of laser engineering as well as insight into the latest state-of-the-art developments of this technology.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


● Describe qualitatively and quantitatively the function of a laser
● Predict the performance of a laser, regarding such aspects as output power, mode characteristics and dynamics
● Design a laser and/or choose a commercial laser with characteristics optimized for a given application
● Describe qualitatively a wide range of laser applications, including laser specification requirement, and discuss the use of a laser contra alternative system solutions
● Formulate specific safety limitations for exposure to laser radiation
● Operate and perform measurements on lasers including output power, mode characteristics and dynamics


 

Innehåll

 • Coherence

 • Interaction of light and matter

 • General laser theory

 • The laser as an oscillator and amplifier

 • Saturation effects

 • Optical resonators: spatial modes, resonant frequencies, diffractive loss

 • Laser dynamics: relaxation oscillation, Q-pulsing, mode locking

 • Solid state lasers, gas lasers, liquid lasers

 • Tunable lasers

 • Semiconductor lasers

 • Laser safety aspects

 • Laser applications

Organisation

 • 12 two-hour lectures

 • 6 two-hour student-lead tutorial classes (so-called "ticking") with partially obligatory preparation

 • 2 obligatory four-hour laboratory exercises

 • 6 home assignments which are not obligatory, but one question will appear on the main examination

 • 2 obligatory half-day study visits

 • 2 obligatory two-hour student-lead applications seminars

 • 1 obligatory oral and written report on laser applications.

Litteratur

Either of the following two books:
● J.T. Verdeyen: Laser Electronics, 3rd ed., 1995, Prentice Hall.  
● B.E.A. Saleh and M.C. Teich: Fundamentals of Photonics , 2nd ed., 2007, Wiley. 


Additional material: Two booklets, "Laser Safety" and "Relaxation Oscillations" as well as Laboratory Exercise Manuals: available for printing from the course home page. Tutorial Exercises: will be available on the home page, with answers available after each tutorial.

Examination

Written exam with grades U, 3, 4, 5, including problem solving as well as descriptive questions. Obligatory participation in student-lead tutorial classes ("ticking"). Two obligatory laboratory exercises. One obligatory oral and written report and obligatory participation in two student-lead application seminars and two study visits.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.