Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME121 - Engineering of automotive systems
 
Kursplanen fastställd 2012-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Maskinteknik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   26 Okt 2012 em H,  18 Jan 2013 em M,  29 Aug 2013 fm M
0212 Inlämningsuppgift 4,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp    

I program

MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPBME BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Tekniklektor  Malin Kjellberg
Forskare  Selpi Selpi


Ersätter

TME120   Engineering of automotive systems

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/00000000-0000-0000-0000-000073F96F27


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

BSc in Mechanical Engineering

Syfte

The overall aim of this course is to provide possibilities for the student to gain a better understanding of the road vehicle s systems and components from an anatomical point of view and the manufacturer - supplier relation in the automotive industry. In addition, the topics of product development and group dynamics are introduced.

The goal of this course is to raise the students to the same level of preparedness regardless of their experiences in the past so that they can effectively continue more deeply into their studies.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- locate and classify different systems and components in a ground vehicle
- identify and analyze the subsystems and components influence on the vehicle design
- show an understanding of some of the tools used in design and simulation of vehicles and their behaviour
- interpret and analyze the manufacturer role in the automotive industry
- describe and explain the supplier role in the automotive industry
- describe how the product development process influences the automotive industry
- create, evaluate and defend solutions to three specific problems within the areas of powertrain, vehicle dynamics and safety

Innehåll

The major part of the course is an introduction to vehicle design, but there is also some teaching about multicultural group dynamics and value based product development. The course will provide possibilities for the student to achieve sufficient knowledge to take active part in design and development work within the automotive industry. The course includes the following contents:
- Lectures on the different major subsystems and components in a road vehicle
- Guest lecturers from different areas in the automotive industry 3 assignments
- Manufacturer and supplier visits
The lectures covers the following topics: powertrain (engine, transmissions and driveline), suspension systems and components, aerodynamics, chassis design and analyses, braking systems, tyres, electronics and control systems, Vehicle dynamics and active safety, crashworthiness, noise vibration and harshness, vehicle production materials. Development of new vehicle models taking regulations into account and the supplier role in the industry is also introduced. The assignments will allocate a relatively large part of the time for studies for the students. The assignments focus on: power train, vehicle dynamics and safety and crashworthiness.

Organisation

- Lectures
- Assignments
- Company visits

Litteratur

Julian Happian-Smith, An Introduction to Modern Vehicle Design , Butterwoth-Heinemann, 2002, ISBN 0-7506-5044-3. Additional technical papers and classroom notes are used as supplementary text. "The Value Model" - RECOMMENDED Per Lindstedt och Jan Burenius, Nimba AB, ISBN 91-630-6349-2, www.nimba.se

Examination

- Assignments (60%)
- Exam (40%)


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.