Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FUF085 - Electrodynamics
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPAS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 17 - FUNDAMENTAL FYSIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPAPP APPLIED PHYSICS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPPAS PHYSICS AND ASTRONOMY, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Måns Henningson


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/4d01329a-bb52-4ae5-adbd-835191fb5dd8


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Mathematics 30 c (including Linear algebra, Multivariable calculus, Fourier analysis), Mechanics, Electromagnetism,
and Quantum physics.

Syfte

To give an introduction to the theory of electromagnetism, in particular in dynamical (non-static) situations,
with applications to physics and technology.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


* Have an appreciation for the central importance of classical electrodynamics for most of physics as well as for other parts of natural science and engineering.
* Have a good theoretical understanding of the subject.
* Be able to use this to qualitatively describe certain relevant phenomena.
* Effectively use the methods of mathematical physics to analyze both simple and not so simple problems in particular geometries.

Innehåll


* Introduction to Electrostatics
* Boundary-Value Problems in Electrostatics: I
* Multipoles, Electrostatics of Macroscopic Media, Dielectrics
* Magnetostatics, Faraday's Law, Quasi-Static Fields
* Maxwell Equations, Macroscopic Electromagnetism, Conservation Laws
* Plane Electromagnetic Waves and Wave Propagation
* Radiating Systems, Multipole Fields and Radiation
* Scattering and Diffraction

Organisation


Lectures.

Litteratur


J.D. Jackson, `Classical electrodynamics', (Wiley).

Examination


A large number of hand-in problems will be assigned during the course, and the students will continuously be given feedback on their solutions. At the end of the course there will be an oral exam focusing on the more theoretical aspects of the material.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.