Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME191 - Advanced active safety
 
Kursplanen är ännu inte fastställd
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Bioteknik, Datateknik, Elektroteknik, Informationsteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK

Detta kurstillfälle är inställt


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen, del A 4,0 hp Betygskala: TH   4,0 hp    
0211 Laboration, del B 2,0 hp Betygskala: TH   2,0 hp    
0311 Inlämningsuppgift, del C 1,5 hp Betygskala: TH   1,5 hp    

I program

MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPBME BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Marco Dozza


Ersätter

TME190   Advanced active safety


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

BSc in Engineering, i.e. Mathematics, Physics and Matlab programming
Vehicle and Traffic safety recommended

Syfte

The objective of this course is to provide the students with insights on the design and evaluation of active safety systems both from an industrial and from a research field point of view. In this course, the focus will be on the current challenges and recommendations for the development of active safety systems. This course consists of four parts: accidents analysis, safety system requirements & design, human factors and active safety evaluation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Explain the role of accidentology in the development of active safety systems.

 • Identify constrains and trade offs for the selection of sensors for the design active safety systems

 • Analyze and apply the basic algorithms for signal processing and optimization used in active safety systems

 • Elucidate the role of human factors in the design of active safety

 • Describe the rationale, architecture, and challenges in the development of wireless applications such as cooperative systems

 • Compare the currently available tools for the evaluation of active safety systems

 • Identify the challenges in the analysis of real-traffic data from field operational test or naturalistic studies

 • Explain the concepts of integrated safety, functional safety, and driver impairment in the context of active safety.
 • Innehåll

  Accident and incidents analysis
  - Accident analysis and accident data
  - Real-traffic data analysis
  Active safety applications
  - Sensors for active safety
  - Data processing and optimization
  - Wireless applications (e.g. cooperative systems)
  Human factors
  - Driver behavior
  - Driver modeling
  - Human-machine interfaces
  Active safety evaluation
  - Driving simulators
  - Real-traffic evaluation (e.g. field operational test)

  Organisation

  - Lectures
  - Applied exercise
  - Laboratory exercise
  - Visits to automotive industries and traffic-research institutes.

  Litteratur

  Handouts from the lectures, journal papers, and datasheets.

  Examination

  - Individual assignment (B), 1.5 p, graded
  - Laboratory exercise (C), 2 p, graded
  - Exam (A), 4 p, graded
  - Presence to visits to the industry and some of the lectures is mandatory


  Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.